Preinscripció curs 2020-2021

Alumnes assignats a Barrufet

Alumnes preinscrits a l’escola

Llista d’espera

Matrícula

Per tal d’agilitzar el procés i respectar les mesures de seguretat derivades de la pandèmia, us enviem tota la documentació que heu d’omplir. Alguns d’aquests documents ens els haureu d’enviar per correu electrònic i la resta els haureu d’imprimir, signar i portar a l’escola, demanant cita prèvia
 
Al correu electrònic del centre (escolabarrufet@xtec.catheu d’enviar aquests documents, abans del divendres 10 de juliol:
  • Document 1 Qüestionari_Infantil.pdf És un document que recull les dades psicopedagògiques prèvies a l’entrada a l’escola. S’ha de descarregar, omplir digitalment i enviar.
  • Document 2 Dades_fitxer_administració.pdf  S’ha de descarregar, omplir digitalment i enviar.  
  • Una fotografia tipus carnet, amb fons neutre que podeu fer amb el mòbil.
  • Carnet de vacunes
  • Targeta sanitària
 
A l’escola en paper, a l’horari triat, cal portar els següents documents que heu d’omplir, imprimir i signar:
  • Document 3 Carta_de_compromís_educatiu.pdf
  • Document 4 Inscripció_socis_nou 20-21 La inscripció a l’AFA, molt important a la nostra escola, té un cost de 12 € anuals per família. Les famílies amb germans al centre ja no cal que ompliu aquest document.
  • Document 5 SEPA_EI_20-21.pdf  Aquest document recull les dades bancàries. L’AFA gestiona gran part de les despeses de funcionament de l’escola d’un curs (material, sortides, piscina, colònies…)  que estan proretegades en 10 quotes mensuals i iguals de p3 a 6è. La quota del curs 19-20 ha estat de 42.50 € per alumne/mes. Aquestes dades bancàries seran utilitzades també en cas que la criatura es quedi a dinar a l’escola i per altres serveis que gestiona l’AFA.
  • Document 6 Assegurança 20-21.pdf L’assegurança, que és opcional però molt recomenable, té un cost de 4 € anuals per criatura i cobreix les activitats que es fan fora de l’horari lectiu (extraescolars, temps de migdia, acollides…)