Quotes dels serveis de l’AMPA

A l’assemblea general ordinària de l’AMPA,  es van aprovar les diferents quotes tant de funcionament com de la resta de serveis que organitza l’AMPA, que van quedar fixades en els següents imports:

Quota de funcionament

41 €/mes

Quota AMPA

12 €/any

Activitats en horari no lectiu

Més informació

Servei de Cangur matinal

17 €/mes

 

2,30 €/dia per esporàdics

Servei de Cangur tarda

17 €/mes

 

2,50 €/dia per esporàdics

Mitja Pensió

5 dies fixes setmana: 116,55 €/mes

4 dies fixes setmana: 93,24 €/mes

3 dies fixes setmana: 69,93 €/mes

2 dies fixes setmana: 46,62€/mes

1 dia fixe setmana: 23,31 €/mes

Nova quota per dies esporàdics: 8 €/dia