Mitja Pensió

Servei

El servei de Mitja Pensió comença el primer dia de curs, excepte pels cursos de P-3. Un cop finalitzat el període d’adaptació a l’escola, Mitja Pensió proposarà a les famílies de P-3 una entrada progressiva al menjador per tal de poder acollir el millor possible tots els nens i les nenes usuàries d’aquest servei.

Podreu conèixer la monitora o monitor dels vostres fills i filles, el dia de reunió de classe.

Els cursos de P3 dinaran a l’aula a les 12.30 h i en acabar, faran la migdiada a la sala de motricitat. Els cursos de P4 i P5 dinaran també a les 12.30 h i després, faran les activitats programades.

L’alumnat de parvulari ha de dur, cada dia net, un tovalló de roba.

Horari

L’horari de menjador per la resta dels cursos serà: de 12.30 a 13.30 h, les classes de primer, tercer i quart, i de 13.30 a 14.30 h les classes de segon, cinquè i sisè. La resta de temps es dedica a temps lliure i a realitzar les activitats programades.

Durant aquest horari les monitores i els monitors no es posaran al telèfon. Per a qualsevol dubte o problema que tingueu us heu de dirigir a la coordinadora, Mirna Serrano, tots els matins a les 9 al taulell de Consergeria o per telèfon (934097208) en el següent horari:

  • Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 15 i de 16 a 17 h
  • Dimecres i divendres de 9 a 15 h

Comunicacions

A principi de cada mes es passarà el rebut corresponent. Si un mes no s’abona la quota, el següent no es podrà utilitzar el servei de Mitja Pensió.

Qualsevol canvi d’ús del servei, baixes, altes, canvi de dies…, s’haurà de comunicar a la Coordinadora abans del dia 25 de cada mes.

Import

De les sortides escolars que es fan al llarg del curs, es descomptarà l’import del cost del dinar (que no és la totalitat del cost del servei per dia) en el rebut del mes següent. En cas de malaltia es descomptarà a partir de 5 dies seguits (cal avisar al servei de Mitja Pensió).

Quan un nen/a, usuari/a de Mitja Pensió es queda a dinar un dia que no estava acordat, l’import corresponent es carregarà en el propi rebut. En cas de no ser usuari/a es passarà un rebut al mes següent amb l’import corresponent.

CURS 2016-2017

  • 5 dies: 116,55
  • 4 dies: 93,24
  • 3 dies: 69,93
  • 2 dies: 46,62
  • 1 dia: 23,31
  • Esporàdic: 8

Informe

A principi del segon trimestre i a finals de curs es donarà un informe als nens i nenes de P3, P4 i P5. El primer i darrer trimestre als nens i nenes de 1r i 2n i a final de curs als nens i nenes de 3r a 6è de Primària