Comissió Web

La Comissió web és la que s’encarrega de tenir actualitzada la pàgina web de l’escola. No tenim dia fixe de trobada i funcionem sobretot amb l’intercanvi de correus electrònics.

La Comissió Web està integrada per:  Marta Ardid, Montse Falcó, Roger Rofes, Federico Zani i Daniel Ribes. I com a mestre, l’Àngel.

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres feu-ho a través del nostre correu electrònic: web@escolabarrufet.cat

Disfruteu de la web!