Comissió per l’escola inclusiva

La nostra comissió pretén treballar conjuntament amb l’escola per buscar fórmules que permetin que cadascuna de les àrees amb competències sobre l’escola (Direcció, Mestres, Ampa, Pares…) tingui consciència d’escola inclusiva i tot el que això comporta.

E-mail: escola.inclusiva@escolabarrufet.cat

El nostre blog és http://xarxainclusivabcn.blogspot.com/ i també ens pots trobar al Facebook!