Escola Inclusiva

La nostra comissió pretén treballar conjuntament amb l’escola per buscar fórmules que permetin que cadascuna de les àrees amb competències sobre l’escola (Direcció, Mestres, AFA, Pares…) tingui consciència d’escola inclusiva i tot el que això comporta.

Per contactar amb nosaltres podeu enviar un email a    inclusiva.afabarrufet@gmail.com

Visita el nostre blog  http://xarxainclusivabcn.blogspot.com/ i també ens pots trobar al Facebook!