ACTIVITATS EN HORARI NO LECTIU CURS 2018-2019

INFORMACIÓ GENERAL
– Les activitats estan adreçades als nens i nenes a partir de P4 i fins a 6è de primària.
– L’horari de totes les activitats és de 16.30 a 18 h. El primer quart d’hora es dedicarà a
berenar.
– Els monitors i monitores de cada activitat recolliran infants de p4 i p5 en sortir de la
seva classe i en el cas de nens i nenes a partir de primer els recolliran al pati i estaran
amb ells fins a l’hora de sortir de l’activitat, moment en què la persona autoritzada vingui a recollir-los.
– Les activitats es faran en diferents espais sempre dintre de l’escola.

INSCRIPCIONS
Període d’inscripcions: Del 28 de maig al 15 de juny i del 12 al 21 de setembre. En el segon
torn d’inscripció s’obriran les activitats a nens i nenes de fora de l’escola.
Podeu realitzar la inscripció de les activitats emplenant el següent formulari en línia:

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS BARRUFET 2018 – 2019

Inici i dates de les activitats: Les activitats s’iniciaran l’1 d’octubre del 2018 i finalitzaran el 31
de maig del 2019. Els dies d’activitat que coincideixin amb portes obertes de l’escola, final de
cada trimestre, aquesta no es farà.

Presentació de les activitats:
Els dies 25, 26 i 27 de setembre es farà una presentació de l’activitat en l’horari de cadascuna de les activitats. L’objectiu és conèixer als monitors i monitores que faran l’activitat amb els vostres fills i filles així com veure com es desenvoluparà aquesta. Cal que cada infant vingui acompanyat d’un adult.
En el cas de teatre musical i escacs el dilluns dia 1 d’octubre l’activitat s’acabarà mitja hora abans, a les 17.30 h, i els pares podran entrar per a fer la presentació. En el cas de petit circ serà aquest primer dia d’activitat en el que els pares participaran en ella amb els seus fills i filles i, per últim, les famílies dels nens i nenes apuntats a juguem cooperativament sereu convocats a una reunió prèvia a la data d’inici de l’activitat.

Cal tenir en compte:
– Es podrà matricular com a un màxim de dues activitats per infant. En el cas dels nens i nenes de p4 i p5 només podran inscriure’s a una activitat.
– Hi haurà un nombre màxim d’inscrits per activitat. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció i un cop omplertes s’obrirà una llista d’espera.
– Cal un nombre mínim d’inscrits per iniciar l’activitat.
–  Les famílies que no estiguin al dia dels pagaments de l’AFA, no podran inscriure els seus fills i filles a les activitats.
– Durant el mes d’octubre o en el mes en què es produeixi l’alta de l’activitat i una vegada confirmada la plaça, des de l’AFA se us farà un cobrament de 7 € per nen o nena inscrit i per curs . Aquesta quantitat es carregarà en concepte de tasques administratives de la comissió i de monitoratge de suport per a alumnes amb necessitats educatives especials. El cobrament es farà des de la secretaria de l’AFA.
– El cobrament de les inscripcions el farà les entitats que dirigeixen cadascuna de les
activitats. Un cop confirmada la plaça es posaran en contacte amb vosaltres per
demanar-vos les dades bancàries i domiciliar les quotes de pagament.
 El cobrament de les activitats es farà trimestralment. Per donar-se de baixa caldrà
avisar-ho 15 dies abans de l’inici del nou trimestre.
 Per a la participació en les Activitats en horari no lectiu és necessari contractar
l’assegurança de la FAPAC que cobreix possibles accidents durant les activitats. El preu
és de 4 euros per al període setembre 2018 a agost 2019 i se us carregarà durant el
mes d’octubre o en el mes que es produeixi l’alta a l’activitat sempre que no la tingueu
ja contractada. Es preguntarà a la inscripció.

Documents:

Per contactar amb nosaltres:

Comissió d’activitats en horari no lectiu
activitats@escolabarrufet.cat