Quotes dels serveis de l’AFA

A l’Assemblea General ordinària de l’AFA,  es van aprovar les diferents quotes tant de funcionament com de la resta de serveis que organitza l’AFA, que van quedar fixades en els següents imports:

IMPORTS DELS SERVEIS DE l´AFA (2019 – 2020)

Quota de funcionament 41,50 €/mes
Quota d´AFA 12,00 €/any
Activitats en horari no lectiu Per més informació
Servei de cangur matinal  17,00 €/mes
2,30 €/dia esporàdic
Servei de cangur tarda  18 €/mes
2,50 €/dia esporàdic
Temps de Migdia

5 dies fixes setmana : 118,00 €/mes
4 dies fixes setmana : 94,40 €/mes
3 dies fixes setmana : 70,80 €/mes
2 dies fixes setmana : 47,20 €/mes
1 dies fixes setmana : 23,60 €/mes
Quota per dia esporàdic : 8,00 €/dia