Quotes dels serveis de l’AFA

A l’Assemblea General ordinària de l’AFA,  es van aprovar les diferents quotes tant de funcionament com de la resta de serveis que organitza l’AFA, que van quedar fixades en els següents imports: