Informació mestres

imagelayer_home
L’Escola Barrufet pretenem que sigui un centre viu i de qualitat perquè disposa d’un projecte compartit per les persones que formen part de la nostra comunitat educativa.

La nostra escola ve d’un llarg recorregut i la situació actual és fruit de la participació i el compromís de moltes persones, les que en formen part en l’actualitat i les que ja no hi són, i segueix des de fa molt de temps una tradició
de renovació pedagògica.

Actualment l’Escola Barrufet és un centre de dues línies amb una unitat USSE.

Ens considerem una escola inclusiva per la qual cosa pretenem que les nostres actuacions atenguin la diversitat que tenim a les aules, des de l’alumnat amb dictàmen fins a les altes capacitats, amb el repte que això suposa.

HORARI ESCOLAR

Matins de 9 a 12.30 h i tardes de 15 a 16.30 h.

dilluns

Nivell: 12:45-13:45 (tutors i especialistes)

dimarts

Atenció famílies: 12:45-13:45 i seminaris

dimecres

Equip docent/claustre: 12:45-14:15

dijous

Comissions/ Equip docent: 12:45: 14:15

divendres

Lliure


CÀRRECS I COMISSIONS

L’equip directiu fa partícep de la seva tasca a tot el claustre ja que considerem que és imprescindible la col·laboració i implicació de tothom per mantenir el nostre projecte. Per aquest motiu, treballem per comissions de caire pedagògic i comisions AMPA.
Veiem necessari que representants del claustre assiteixin a reunions amb les comissions AMPA per tal de mantenir el lligam amb l’escola i les families. Aquestes sempre són fora de l’horari lectiu.

FINALS DE TRIMESTRE

El dia abans d’acabar el trimestre fem l’entrada de famílies per recollir les feines i veure els treballs col·lectius. És una estona per compartir amb els nens i nenes les feines realitzades durant el trimestre.

SORTIDES

El nostre centre procura treballar de manera vivenciada per la qual cosa només tenim llibres de referència i les continues sortides de l’escola són imprescindibles pel treball de classe. Per aquets motiu, sempre procurem abaratir costos i sovint utilitzem el transport públic pels desplaçaments.
Així mateix, també fem sortides comuns de tota l’escola a final de curs i a final de segon trimestre.

SORTIDA DE TARDOR I COLÒNIES

El mes d’octubre coincidint amb la Castanyada tota la primària va de sortida de tardor (dos dies). L’objectiu d’aquestes colònies curtes és fomentar la convivència entre tots i totes.
Les colònies de primavera de cicle mitja i inicial són de quatre dies i les de cicle superior de cinc. Estan dirigides pel monitoratge de les cases corresponents.
Per tant, sortim de colònies dues vegades al llarg del curs. En aquetses estan implicats tan mestres tutors com especialistes.

FORMACIONS DEL CENTRE

L’escola Barrufet forma part de la xarxa de competències bàsiques. Aquest és el tercer any que duem a terme un projecte i elaborem un blog.

El claustre i el consell escolar ha acordat formar part del programa escolanova 21. Es preveu una formació al respecte durant els propers tres anys.

També estem en el segon any de la formació ILEC, sobre l’impuls de la lectura.

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

Les families participen de forma activa en tots els àmbits de la vida de l’escola, ja sigui dins les diferents comissions mixtes com en els tallers d’expressió. Aquests tallers es troben dins l’horari lectiu.

PROJECTES

No tenim llibres de text com a únic material a l’aula. Es treballa per projectes, espais d’aprenentatge, activitats globalitzades en els diferents nivells. Fem psicomotricitat de P3 a 2n, educació artística…

AUTOAVALUACIÓ

L’autoavaluació permet reflexionar a l’alumnat sobre el seu proces d’aprenentatge. Es troba integrada a la tasca educativa diària. És un procés continuat i compartit entre mestres, alumnat i famílies.