Dossier Inici Curs 2018-2019

Informacions Curs Escolar 2018-2019

Descarrega el Dossier Inici Curs 2018-2019

PROFESSIONALS DEL CENTRE

Les classes començaran el 12 de setembre de 2018 i acabaran el 21 de juny de 2019.

CALENDARI ESCOLAR

Durant aquest curs tindran consideració de període de vacances escolars:

 • Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 13 abril al 22 d’abril de 2019 ambdós inclosos.

Tindran consideració de festiu:

 • Per l’any 2018: 24 de setembre, 12 d’octubre, 1 novembre, 6 de desembre.
 • Per l’any 2019: Els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació.
 • Dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar (d’acord amb la recomanació del C. E. Municipal): 2 de novembre de 2018, 7 de desembre de 2018 i 4 de març de 2019.

HORARI ESCOLAR

Matins de 9 a 12.30 h i tardes de 15 a 16.30 h.
JORNADA CONTINUADA: el 21 de desembre de 2018 (darrer dia del trimestre) i del 10 al 21 de juny de 2019.

Es demana, tant a l’hora de les entrades com de les sortides, màxima puntualitat pel bé dels nens i de les nenes i pel bon funcionament de les classes.

NORMATIVA D’ENTRADES I SORTIDES

 

JORNADES DE PORTES OBERTES

És costum a la nostra escola, que al finalitzar cada trimestre, les famílies entreu a visitar les aules per poder veure els treballs realitzats per l’alumnat. Les dates previstes per aquest curs són les següents:

REUNIONS DE CLASSE

Les reunions es faran a les classes respectives i començaran a les 19 h.

Aquestes reunions van adreçades a les famílies perquè l’educació dels fills/es és una tasca compartida, us hi esperem.

Us recordem que no hi ha servei de guarderia i, per tant, els vostres fills/es no poden venir.

 

SORTIDES I EXCURSIONS

Els primers dies de classe els/les vostres fills/es hauran de portar els documents que adjuntem en aquest dossier omplerts. El full d’autorització de sortides es necessita per a poder participar en totes les activitats (excursions, colònies…) que s’han programat d’acord amb el Pla de Centre.

NORMES GENERALS

Esmorzars

Recomanem que l’alumnat esmorzi bé a casa donat que fins l’hora de pati ha de realitzar activitats que requereixen desgast físic i intel·lectual.  A l’hora d’esbarjo serà bo que puguin menjar un petit entrepà o una fruita. Eviteu sucs, iogurts i batuts que són aliments que va millor prendre a casa.

Pel que fa a l’embolcall d’aquests aliments, per coherència amb l’educació mediambiental que oferim a l’alumnat, us demanem que eviteu el paper d’alumini o el plàstic i, en canvi, utilitzeu una carmanyola o una bossa de roba.

D’aquesta manera minimitzarem considerablement els residus.

Aniversaris

Com ja sabeu, a l’edat escolar hi ha diversos problemes de salut derivats directament de l’excessiu consum de sucre: càries, obesitat… i en conseqüència, a l’escola no es repartiran bosses de llaminadures.

Tenint en compte aquest fet, us proposem que per celebrar els aniversaris de primer a quart, si voleu, els nens/es portin detalls pràctics a l’hora de repartir: una coca, unes galetes, fruits secs…

Medicaments i règims

L’escola no subministrarà medicacions que no siguin imprescindibles i que no vagin acompanyades de la pertinent recepta mèdica i/o autorització de la família (full adjunt).

Si algun nen/a ha de prendre algun medicament, cal que a la capsa hi figuri el nom i cognom, la dosi i l’horari en què l’ha de prendre. Tanmateix us demanem que procureu organitzar els horaris de manera que es pugui evitar donar-lo a l’escola.

Cal indicar per escrit quan un nen/a, per raons mèdiques, ha de fer règim, i donar la nota a la coordinadora de mitja pensió o a consergeria.

Malalties

Recomanem que durant el curs vigileu el cabell dels vostres fills i filles, tot prenent les mesures necessàries per evitar el contagi de paràsits i assegurant l’eliminació de llémenes.

Per qüestions de salut col·lectiva i per evitar contagis, no pot venir a l’escola cap alumne/a que tingui febre, conjuntivitis, gastroenteritis o alguna malaltia que sigui infecciosa. En cas de dubte, demaneu un paper de certificació al metge.

En cas que durant l’estada a l’escola una criatura es trobi malament, s’avisarà a la família perquè se’n faci càrrec.

Accidents

En cas d’accident a l’escola, procedirem de la següent manera:

Davant d’un accident greu el trasllat de l’accidentat/da es farà directament, al lloc adient, mentre es localitza i s’avisa, paral·lelament,  la família.

Si la ferida és lleu, la cura es farà a la mateixa escola o al CAP.

Si l’accident, sense ser greu, té una certa importància (contusió, fractura, etc.), avisarem la família perquè pugui traslladar l’accidentat/da al centre sanitari. En cas que la família no pugui ser localitzada, serà l’escola qui traslladarà al nen/a al lloc adient.

Educació Física

Tot l’alumnat des de P-5 a 6è de primària farà educació física.

L’equipament d’educació física és: samarreta, pantalons curts, mitjons i sabatilles d’esport, tovallola i xancletes. Durant els mesos d’hivern, també es pot dur xandall.

Recordeu que l’alumnat es dutxa després de cada sessió. Si algun nen o nena, per algun motiu no pot fer-ho, s’entén que tampoc pot fer classe d’educació física. A l’inici del curs es comunicarà a l’alumnat el dia i hora en què es realitzarà aquesta activitat.

Si un nen/a no pot fer aquesta activitat, per motius de salut, cal que dugui un justificant que haurà d’entregar al tutor/a.

Bates

Totes les bates han d’anar marcades amb el nom i han de tenir una beta o goma llarga per poder-les penjar.

Perquè les bates facilitin l’educació dels hàbits d’higiene, neteja i endreça personals de tots els nens i nenes, és important que quan les portin a casa per rentar, tingueu molta cura en revisar que no hi faltin els botons i que les betes i vores estiguin ben cosides. Us recomanem tenir més d’una bata.

Els nens i nenes cal que en tinguin una a l’escola per fer les activitats de plàstica (Al cicle superior poden fer servir una samarreta vella).

Piscina

Les activitats de natació que realitzen els cursos de P-5, 1r i 2n de primària es faran al Poliesportiu de l’Espanya Industrial. S’iniciaran el mes d’octubre en els dies i horaris següents:

L’equipament necessari per fer aquesta activitat és una motxilla amb un vestit i un casquet de bany, tovallola o barnús i xancletes.En cas que un nen/a no pugui realitzar aquesta activitat, haurà de presentar corresponent justificació i les famílies hauríeu de fer tot el possible per no dur-lo a l’escola.

MATERIAL

Tot el material que l’alumnat fa servir a l’escola (llibres, fulls, llibretes, carpetes, agendes, llapis, bolígrafs, retoladors, gomes, colors, etc.) l’assumeix econòmicament l’AFA, així com les despeses de les activitats que en horari escolar es realitzen fora de l’escola (piscina, sortides i  colònies). És molt important que els vostres fills/es valorin com cal tot el que tenen. Eviteu que duguin materials de casa a l’escola.


Recordeu que hi ha unes mides de patinet acordades per poder aparcar a l’escola penjades al vestíbul, 75 cm de llarg x 12 cm d’ampla com a màxim.
A partir de P4 no cal dur llençol, ni got ni roba de recanvi.

MITJA PENSIÓ

El servei de Mitja Pensió comença el primer dia de curs, excepte pels cursos de P-3. Un cop finalitzat el període d’adaptació a l’escola, Mitja Pensió proposarà a les famílies de P-3 una entrada progressiva al menjador per tal de poder acollir el millor possible tots els nens i les nenes usuàries d’aquest servei.

Podreu conèixer la monitora o monitor dels vostres fills i filles, el dia de reunió de classe.

Els cursos de P3 dinaran a l’aula a les 12.30 h i en acabar, faran la migdiada a la sala de motricitat. Els cursos de P4 i P5 dinaran també a les 12.30 h i després, faran les activitats programades.

L’alumnat de parvulari ha de dur, cada dia net, un tovalló de roba.

L’horari de menjador per la resta dels cursos serà: de 12.30 a 13.30 h, les classes de primer, tercer i quart, i de 13.30 a 14.30 h les classes de segon, cinquè i sisè. La resta de temps es dedica a temps lliure i a realitzar les activitats programades.

Durant aquest horari les monitores i els monitors no es posaran al telèfon. Per a qualsevol dubte o problema que tingueu us heu de dirigir a la coordinadora, Júlia Jarque, tots els matins a les 9 al taulell de Consergeria o per telèfon (934097208) en el següent horari:

 • Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 15 i de 16 17 h
 • Dimecres i divendres de 9 a 15 h

A principi de cada mes es passarà el rebut corresponent. Si un mes no s’abona la quota, el següent no es podrà utilitzar el servei de Mitja Pensió.

Qualsevol canvi d’ús del servei, baixes, altes, canvi de dies…, s’haurà de comunicar a la Coordinadora abans del dia 25 de cada mes.

De les sortides escolars que es fan al llarg del curs, es descomptarà l’import del cost del dinar (que no és la totalitat del cost del servei per dia) en el rebut del mes següent. En cas de malaltia es descomptarà a partir de 5 dies seguits (cal avisar al servei de Mitja Pensió).

Quan un nen/a, usuari/a de Mitja Pensió es queda a dinar un dia que no  estava acordat, l’import corresponent es carregarà en el propi rebut. En cas de no ser usuari/a es passarà un rebut al mes següent amb l’import corresponent.

A principi del segon trimestre i a finals de curs es donarà un informe als nens i nenes de P3, P4 i P5. El primer i darrer trimestre als nens i nenes de 1r i 2n i a final de curs als nens i nenes de 3r a 6è de Primària

RECORDEM

 • Durant els horaris de classe, ni el professorat ni l’alumnat es posaran al telèfon. Per tant, us preguem que deixeu els encàrrecs a consergeria. Així mateix, agrairem que per qüestions d’escola no es truqui als domicilis particulars de les/els mestres.
 • Cal fer ús adequat dels correus electrònics de l’escola que tenen els docents.
 • El professorat no admet cap obsequi.
 • Tot el que els nens/es portin a l’escola (bosses, bates, abrics…) ha d’anar marcat amb el nom i cognom. Al final de cada trimestre totes les peces perdudes, sense identificació, seran donades a la Fundació Formació i Treball.
 • El servei de Cangur funcionarà a partir del segon dia de classe, excepte per a P3, que podran fer ús del servei un cop acabat el període d’adaptació.
 • Les activitats extraescolars començaran el mes d’octubre.

IMPORTANT

Els fulls que adjuntem amb el correu s’han d’omplir (per cada nen/a) i retornarlos al/la tutor/a. Són els següents:

El document d’autorització d’administració de medicaments (que us arriba per correu electrònic i també trobeu a la web) és perquè l’imprimiu i l’utilitzeu només quan calgui.

Moltes gràcies i molt bon curs 2018-19.