Calendari Escola

Calendari

En aquest apartat trobareu la planificació recent en format de calendari de les reunions de classe, les sortides, les excursions, les colònies, els dies de lliure disposició i les vacances escolars. La data que apareix al calendari ha estat confirmada per l’escola però podria estar subjecte a canvis d’última hora.