ACTIVITATS EN HORARI NO LECTIU CURS 2017-2018

INSCRIPCIONS

Podeu realizar la inscripció a les activitats a partir del proper 19 de juny emplenant el següent formulari en línia:

Formulari Inscripció 2017 2018 Escola Barrufet

Cal tenir en compte

● Es podrà matricular a un màxim de dues activitats per infant. En el cas dels infants de p4 i p5
només podran inscriure’s a 1 activitat.
● Hi haurà un nombre màxim d’infants per activitat. Les plaçes s’assignaran per ordre d’inscripció i un
cop omplertes s’obrirà una llista d’espera.
● Cal un nombre mínim d’inscrits per a poder començar l’activitat.
● El pagament de les activitats es farà únicament mitjançant el número de compte. El càrrec
s’efectuarà els primers dies de cada mes.
● Les famílies que no estiguin al dia dels pagaments de l’ampa, no podran inscriure els seus fills i filles
a les activitats.
● Per donar-se de baixa caldrà informar a l’entitat organitzadora de l’activitat abans del dia 15 de
cada mes, preferiblement mitjançant correu electrònic.
● Per a qualsevol dubte, aclariment o incidència, caldrà posar-se en contacte amb els responsables de
les activitats

Contacte:
Club Esportiu Handbol Barcelona Sants
promocioesportiva.bcnsants@gmail.com

Comissió d’activitats en horari no lectiu
activitats@escolabarrufet.cat

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

JUGUEM AMB EL COS, JUGUEM A FER ESPORT

Activitat adreçada a infants de p4 i p5
dimarts, de 16.30 a 18 h. Espai: Gimnàs
preu: 20€/mes

L’activitat té com a principal finalitat treballar en el coneixement i control del propi cos, i en el
desenvolupament de les capacitats perceptives i les habilitats motrius bàsiques. Utilitzant el cos i
els seus gestos i moviments.
També es treballaran els sentiments d’autoestima i de seguretat emocional, i s’afavorirà la capacitat
d’expressar-se i de comunicar-se amb els altres, utilitzant el cos i els seus gestos i moviments.
I com a introducció cap a les activitats esportives, s’utilitzaran jocs amb senzilles regles que caldrà
acceptar i aprendre a respectar, al mateix temps que es fomentarà col·laboració amb els companys i
companyes de l’activitat.
Monitoratge de l’activitat a càrrec del Club Esportiu Handbol BCN Sants

PETIT CIRC

Activitat adreçada a infants de p4 i p5
dilluns, de 16,30 a 18 h. Espai: Gimnàs
preu: 25 €/mes

Utilització del Circ per acompanyar als petits de P4 i P5 en el descobriment de les capacitats del seu
cos per assolir habilitats bàsiques que els permetran de més grans afrontar activitats de major
complexitat motriu.
Participar en aquesta activitat comporta el compromís de mares i pares de cada nen/a d’assistir a
una sessió al mes compartida entre nenes, nens i mares/pares o adult a càrrec.
Monitoratge de l’activitat a càrrec de l’Associació KANAYA CIRC

MÚSICA I MOVIMENT

Activitat adreçada a infants de p4 i p5
dimecres, de 16,30 a 18 h. Espai: Aula de música
preu: 25 €/mes

Mitjançant aquesta activitat els nostres petits despertaran el vincle amb la música, educaran la
sensibilitat auditiva i el sentit del ritme. Faran audicions en moviment amb petites coreografies a
partir de fragments musicals i cantaran, treballant així l’afinació, la memòria auditiva, el ritme, la
comprensió, el text i la veu. Faran també orquestra amb els instruments de l’aula i amb altres
invetats… ah! I també ballaran.
Monitoratge de l’activitat a càrrec de Cristina García Prats.

RODA D’ESPORTS (INICIACIÓ ESPORTIVA)

Activitat adreçada a infants de 1r i 2n
Dimecres, de 16,30 a 18 h. Espai: pista poliesportiva
Preu: 20 €/mes

Introducció a les capacitats esportives bàsiques. Descobriment de diferents modalitats esportives
utilitzant les habilitats motrius i les capacitats físiques a diferents situacions esportives tàctiques o
d’execució dels esports del Rugbi, Bàsquet, Atletisme, Beisbol esgrima i Handbol.

S’ofereixen dos nivells d’activitat:
● nivell inicial (per a nois i noies de 1r) Els esports que es faran en aquest nivell seran:
bàsquet, atletisme, rugbi i handbol
● nivell avançat (per a nois i noies de 2n) Es faran en aquest nivell els esports de: beisbol,
atletisme, esgrima i handbol

S’utilitzaran en cada nivell tècniques i situacions tàctiques adaptades a l’edat, l’habilitat de cada
nen/a, i al seu grau de realització prèvia d’algunes d’aquestes modalitats esportives.
Monitoratge de l’activitat a càrrec del Club Esportiu Handbol BCN Sants

ESCACS

Activitat adreçada a nens i nenes de 2n, 3r i 4rt
Dilluns, de 16,30 a 18 h. Espai: Aula
Preu: 25 €/mes

Els escacs són una eina amb la que els nens i nenes exerciten la seva capacitat d’analitzar
racionalment, aprenen a pensar i assumeixen les bondats o defectes de cada jugada, per haver
estat aquesta una decisió pròpia.
El tauler i les peces es converteixen en una maqueta per a la presa de decisions; analitzem com
influeixen en l’educació dels valors i en la formació integral de l’alumne.
L’activitat es planteja com una eina lúdica, educativa i interdisciplinar, però que al mateix temps
permet desenvolupar capacitats intel·lectuals com són l’atenció, la memòria, la imaginació, la
creativitat, la concentració i el càlcul.
Cada vegada que un nen/a pren la determinació de fer una jugada posa en marxa funcions
inherents a la intel·ligència, com comprendre els plans de joc del seu contrincant i inventa el seu pla
de joc. El fet que els escacs sigui un joc fa que sigui un gran element motivador per aprofitar-lo per
a la introducció dels continguts de les diferents àrees d’una forma molt més clarificadora i
divertida.

S’ofereixen dos nivells d’aprenentatge d’escacs
● nivell inicial (per a nois i noies de 2n de primària o si no han fet escacs el curs passat 2016-
2017)
● nivell avançat (pels nois i per les noies que el curs 2016-2017 han fet ja escacs a l’escola).
S’utilitzaran continguts diferents en funció del nivell d’aprenentatge de cada nen/a
Monitoratge de l’activitat a càrrec de l’Associació Escac i Mat

PATINATGE

Activitat adreçada a infants de 1r i 2n
Dijous, de 16,30 a 18 h. Espai: pista poliesportiva
Preu: 20 €/mes

Activitat centrada només en l’aprenentatge del patinatge durant tot el curs.

S’ofereixen dos nivells de patinatge

● nivell inicial (per a nois i noies que no han fet mai patinatge a l’escola)
● nivell avançat (per a nois i noies que el curs 2016-2017 ja van participar a l’activitat de sobre
rodes – “ patinatge “ – a l’escola).

Nivell Inicial
On l’aprenentatge es centrarà en descobrir les característiques bàsiques de patinar.
Aprenent a mantenir-se de peu amb els patins (equilibri estàtic), explorant les possibilitats de
moviment del cos i el canvi de moviment que permet portar posats uns patins als peus.
Des d’un punt de vista més específic, s’ensenyarà a agafar velocitat en els dos sentits (equilibri
dinàmic), i a frenar adequadament.

Nivell avançat
Pels nois i les noies que ja tenen un any d’experiència en el domini dels patins es proposaran
moviments diferents i de major complexitat, així com tipus de desplaçaments de major dificultat,
així com l’aprenentatge i/o perfeccionament dels girs cap a l’esquerra i cap a la dreta.

IMPORTANT: L’ACTIVITAT ES FARÀ AMB PATINS EN LÍNIA, I CADA NEN/A HAURÀ DE PORTAR EL SEU
PROPI CASC I LES PROTECCIONS DE GENOLLS, COLZES I CANELLS.
Monitoratge de l’activitat a càrrec del Club Esportiu Handbol BCN Sants

SKATE

Activitat adreçada a nens i nenes de 3r i 4rt
Dilluns, de 16,30 a 18 h. Espai: pista poliesportiva
Preu: 25 €/mes

L’skate és una activitat esportiva amb molta tradició com a esport urbà i actualment una modalitat
d’activitat física de gran demanda popular. Per això volem oferir una activitat específica d’skate pels
nois i les noies de 3r i 4rt de l’Escola.
L’aprenentatge consistirà en adquirir correctament la posició adequada dels peus i del cos per
mantenir l’equilibri sobre l’skate , aprendre trucs i diferents habilitats per fer desplaçaments.
També aprendre a posar-se en marxa, la direcció d’avançar, donar velocitat, així com aprendre a fer
girs en ambdós sentits.
Monitoratge de l’activitat a càrrec de Ungravity Board

HANDBOL

Activitat adreçada a nens i nenes de 3r i 4rt
Dimarts, de 16,30 a 18 h. Espai: pista poliesportiva
Preu: 20 €/mes

Pràctica de l’handbol a partir de la introducció en els principis tàctics generals del joc mitjançant la
modalitat del minihandbol. I aprenentatge de les capacitats bàsiques específiques de
l’handbol. Aprenentatge de les nocions bàsiques de tàctica grupal de l’handbol.
Coneixement experimental dels principis generals del joc: comuns, de defensa i d’atac. Del domini
dels sistemes de tàctica col·lectiva d’atac i defensa específics del minihandbol. Experimentació, i
aprenentatge dels diferents rols individuals ofensius i defensius a realitzar segons els sistemes de
tàctica col·lectiu establerts o be l’evolució de les diferents situacions de joc que es produeixin. I
aprenentatge de les tècniques bàsiques del lloc específic de porter/a.
L’activitat és mixta, sense competició esportiva regular, tot i que els nens i les nenes d’aquest grups
podran participar en trobades, i en especial a la Minilliga BCN Territori Handbol organitzada pel CEH
BCNSants.Monitoratge de l’activitat a càrrec del Club Esportiu Handbol BCN Sants

CIRC

Activitat adreçada a nens i nenes de 3r, 4rt, 5è i 6è
Dimecres, de 16,30 a 18 h. Espai: gimnàs
Preu: 25 €/mes

Desenvolupar la creativitat com un valor que permet augmentar l’autoestima mitjançant el
descobriment de les tècniques de circ de l’acrobàcia, els equilibris, les activitats aèries i els
malabars. Així com posar en valor la capacitat dels nois i de les noies d’assolir reptes motrius d’una
certa complexitat. El circ impulsa la nostra capacitat de fer coses, tot fomentant l’hàbit de treball en
equip i els valors de la solidaritat entre el grup i aconseguir que la canalla que hi participa es
diverteixi i s’ho passi bé.

S’ofereixen dos nivells d’activitat:
● nivell inicial (per a nois i noies que no han fet mai circ)
● nivell avançat (per a nois i noies que el curs 2016-2017 ja van participar a l’activitat de circ a
l’escola).

Cada tècnica s’adaptarà a l’edat i a l’habilitat de cada nen/a.
Monitoratge de l’activitat a càrrec de l’Associació KANAYA CIRC

ESGRIMA

Activitat adreçada a nens i nenes de 3r, 4rt I 5è
Dijous, de 16,30 a 18 h. Espai: gimnàs
Preu: 25€/mes

Incorporem l’esport de l’Esgrima a l’oferta d’activitats, amb la intenció que els nois i noies de 3r, 4rt
i 5è aprenguin els fonaments d’aquests esport i n’assimilin els seus valors. L’esgrima és un esport
que per les seves característiques és altament formatiu, i la seva pròpia història i reglament el
converteixen en transmissor de valors com l’esportivitat, el respecte, l’esforç i l’autosuperació.
L’esgrima és un esport individual, de combat i d’implement, on la condició física es desenvolupa
conjuntament amb les capacitats coordinatives i amb un alt requeriment cognitiu durant l’execució
de l’activitat.

A nivell d’iniciació escolar es fa servir un material didàctic diferent al de l’esgrima de nivells més
elevats que fa que no es produeixin accions brusques ni de contacte directe, de manera que el risc
de lesions és molt menor al de la majoria d’esports.
Monitoratge de l’activitat a càrrec del Club d’Esgrima SAM (Sala d’Armes Montjuïc)

ESPAI DE JOCS

Activitat adreçada a nens i nenes de 5è i 6è
Dimarts, de 16,30 a 18 h. Espai: Biblioteca
Preu: 25 €/mes

Nova proposta d’activitat que s’adreça als nois i noies de més edat de l’escola, els de 5è i 6è, i que
els permetrà descobrir o submergir-se en diferents jocs de taula de nova generació que estimulen
moltes capacitats personals relacionals, com ara l’observació, la reflexió, la memòria, l’anticipació i
la presa de decisions.
Capacitats que l’estructuració del diferents jocs permeten explorar des de propostes lúdiques que
esdevenen molt atractives pels nois i les noies d’aquestes edats. En cada sessió es jugarà a un joc
diferent, per donar a conèixer la gran diversitat existent i treballar diverses capacitats. Entre els jocs
que s’utilitzaran trobem Duplik, Ikonius, Fantasma Blitz, Sushi go!, Timeline,…
Monitoratge de l’activitat a càrrec de Laboratori de Jocs.

Descargar toda la información en PDF