Trets d’identitat

SOM UNA ESCOLA…

PARTICIPATIVA
El diàleg i la participació són fonamentals en el funcionament de l’escola. La tasca educativa es fonamenta en la interrelació entre les persones, en el respecte mutu, l’intercanvi, la reflexió, la col•laboració i la solidaritat.

PLURALISTA I INCLUSIVA
Laica i respectuosa amb la manera de pensar i de fer de cada família pel que fa a la religió, la ideologia, la tendència sindical o política…. Tothom hi té cabuda, sense discriminació per raó de gènere, ètnia, creences…
La diferència i la diversitat són sinònims d’enriquiment. L’escola ha d’ajudar a cadascú a ser el què és i el què vol ser.

ARRELADA A LA REALITAT PERSONAL
Que ajuda a cada persona a conèixer i a desenvolupar les pròpies capacitats, la creativitat, el sentit crític i també el sentit de la responsabilitat social, siguin quines siguin les circumstàncies personals de cadascú.

RELACIONADA I OBERTA A L’ENTORN
Relacionada amb el barri, que parteix de la realitat social concreta que viuen els nens i les nenes. Que ajuda a conèixer, estimar i respectar l’entorn pròxim, com a camí per conèixer, estimar i respectar l’entorn més allunyat.

COEDUCATIVA
Una manera de fer que dóna l’oportunitat de desenvolupar al màxim les pròpies capacitats, fugint dels estereotips de gènere.

LÍNIA PEDAGÒGICA
Treballem a partir del següent esquema: