Normes generals

Esmorzars
Recomanem que l’alumnat esmorzi a casa donat que fins l’hora de pati ha de realitzar activitats que requereixen un desgast físic i intel·lectual. Durant l’estona de pati serà bo que puguin menjar un petit entrepà o una fruita. Evitem posar sucs, iogurts, batuts… ja que són aliments que va millor prendre’ls a casa.

Pel que fa a l’embolcall d’aquests aliments, per coherència amb l’educació mediambiental que oferim a l’alumnat, us demanem que eviteu el paper d’alumini o plàstic i en canvi, utilitzeu una carmanyola o una bossa de roba o de plàstic (la mateixa cada dia i marcada amb el nom). D’aquesta manera minimitzarem, considerablement, els residus a l’escola.

Aniversaris

Com ja sabeu, a l’edat escolar hi ha diversos problemes de salut derivats directament de l’excessiu consum de sucre: càries, obesitat… i en conseqüència a l’escola no es repartiran bosses de llaminadures.

Tenint en compte aquest fet, us proposem que per celebrar els aniversaris, si voleu, els nens/es portin detalls pràctics a l’hora de repartir: una coca, unes galetes, fruits secs, globus…

Medicaments i règims

L’escola no subministrarà medicacions que no siguin imprescindibles i que vagin acompanyades de la pertinent recepta mèdica i/o autorització de la família (podeu descarregar-vos l’autorització aquí, Medicacions).

Si algun nen/a ha de prendre algun medicament, cal que a la capsa hi figuri el nom i cognom, la dosi i l’horari en què l’ha de prendre. Tanmateix us demanem que procureu organitzar els horaris de manera que es pugui evitar donar-lo a l’escola.

Quan un nen/a, per raons mèdiques, hagi de fer règim, cal indicar-ho per escrit i donar la nota a la coordinadora de mitja pensió o consergeria.

Malalties

  • Recomanem que durant el curs vigileu el cabell dels vostres fills i filles, tot prenent les mesures necessàries per evitar el contagi de paràsits i assegurant l’eliminació de llemenes.
  • Per qüestions de salut col.lectiva, per evitar contagis, no pot venir a l’escola cap alumne que tingui: febre, conjuntivitis, gastroenteritis, o malaltia que sigui infecciosa.  En cas de dubte, demaneu un paper de certificació  del metge.
  • En el cas que durant l’estada a l’escola, un alumne es trobi malament, s’avisarà a la família, perquè se’n faci càrrec.

Accidents

En cas d’accident a l’escola, procedirem de la següent manera:

  • Davant d’un accident greu el trasllat de l’accidentat/da és farà directament, al lloc adient, mentre es localitza i s’avisa paral·lelament a la família.
  • Si la ferida és lleu, la cura es farà a la mateixa escola o al CAP.
  • Si l’accident, sense ser greu, té una certa importància (contusió, fractura…):
  1.    a) Avisarem la família perquè puguin traslladar l’accidentat al centre sanitari.
  2.    b) En cas que la família no pugui ser localitzada serà l’escola qui traslladarà el nen/nena al lloc adient

Bates

Els nens/es de P-3 i P-4, han de portar bata.

Els nens i nenes de P-5 i primària serà imprescindible que en tinguin una a l’escola per fer les activitats de plàstica. L’alumnat de P-5, 1r. i 2n. utilitzarà també la bata l’estona de mitja-pensió. Per a què les bates facilitin l’educació dels hàbits d’higiene, neteja i endreça personals de tots els nens i nenes, és important que quan portin les bates a casa per rentar, tingueu molta cura en revisar que no hi faltin els botons, que les betes, vores i butxaques estiguin ben cosides.

Per això, us recomanem tenir més d’una bata. Totes les bates han d’anar marcades amb el nom i han de tenir una beta o goma llarga per poder-les penjar.