Normes generals

Esmorzars

Recomanem que l’alumnat esmorzi bé a casa donat que fins l’hora de pati ha de realitzar activitats que requereixen desgast físic i intel·lectual. A l’hora d’esbarjo serà bo que puguin menjar un petit entrepà o una fruita. Eviteu sucs, iogurts i batuts que són aliments que va millor prendre a casa.

Pel que fa a l’embolcall d’aquests aliments, per coherència amb l’educació mediambiental que oferim a l’alumnat, us demanem que eviteu el paper d’alumini o el plàstic i, en canvi, utilitzeu una carmanyola o una bossa de roba. D’aquesta manera minimitzarem considerablement els residus.

 

Aniversaris

Com ja sabeu, a l’edat escolar hi ha diversos problemes de salut derivats directament de l’excessiu consum de sucre: càries, obesitat… i en con- seqüència, a l’escola no es repartiran bosses de llaminadures.

Tenint en compte aquest fet, us proposem que per celebrar els aniversaris, si voleu, els nens/es portin detalls pràctics a l’hora de repartir: una coca, unes galetes, fruits secs…

Medicaments i règims

L’escola no subministrarà medicacions que no siguin imprescindibles i que no vagin acompanyades de la pertinent recepta mèdica i/o autorització de la família (full adjunt).

Si algun nen/a ha de prendre algun medicament, cal que a la capsa hi figuri el nom i cognom, la dosi i l’horari en què l’ha de prendre. Tanmateix us demanem que procureu organitzar els horaris de manera que es pugui evitar donar-lo a l’escola.

Cal indicar per escrit quan un nen/a, per raons mèdiques, ha de fer règim, i donar la nota a la coordinadora de mitja pensió o a consergeria.

En cas de febre es pot administrar paracetamol sempre i quan l’escola tingui el full d’autorització corresponent. (full adjunt)

Malalties

Recomanem que durant el curs vigileu el cabell dels vostres fills i filles, tot prenent les mesures necessàries per evitar el contagi de paràsits i assegurant l’eliminació de llémenes.

Per qüestions de salut col·lectiva i per evitar contagis, no pot venir a l’escola cap alumne/a que tingui febre, conjuntivitis, gastroenteritis o alguna malaltia que sigui infecciosa. En cas de dubte, demaneu un paper de certificació al metge.

En cas que durant l’estada a l’escola una criatura es trobi malament, s’avisarà a la família per a què se’n faci càrrec.

Accidents

En cas d’accident a l’escola, procedirem de la següent manera:

Davant d’un accident greu el trasllat de l’accidentat/da es farà directament, al lloc adient, mentre es localitza i s’avisa, paral·lelament,  la família.

Si la ferida és lleu, la cura es farà a la mateixa escola o al CAP.

Si l’accident, sense ser greu, té una certa importància (contusió, fractura, etc.), avisarem la família perquè pugui traslladar l’accidentat/da al centre sanitari. En cas que la família no pugui ser localitzada, serà l’escola qui traslladarà al nen/a al lloc adient.

Educació Física

Tot l’alumnat des de P-5 a 6è de primària farà educació física.

L’equipament d’educació física és: samarreta, pantalons curts, mitjons i  sabatilles d’esport, tovallola i xancletes. Durant els mesos d’hivern, també es pot dur xandall.

Recordeu que l’alumnat es dutxa després de cada sessió. Si algun nen o nena, per algun motiu no pot fer-ho, s’entén que tampoc pot fer classe d’educació física. A l’inici del curs es comunicarà a l’alumnat el dia i hora en què es  realitzarà aquesta activitat.

Si un nen/a no pot fer aquesta activitat, per motius de salut, cal que dugui un justificant que haurà d’entregar al tutor/a.

 

Bates

Totes les bates han d’anar marcades amb el nom i han de tenir una beta o goma llarga per poder-les penjar.

Per a què les bates facilitin l’educació dels hàbits d’higiene, neteja i endreça personals de tots els nens i nenes, és important que quan les portin a casa per rentar, tingueu molta cura en revisar que no hi faltin els botons i que les betes i vores estiguin ben cosides. Us recomanem tenir més d’una bata.

Els nens i nenes d’infantil i primària cal que en tinguin una a l’escola per fer les activitats de plàstica. (Al cicle superior poden fer servir una samarreta vella).