Material

Tot el material que l’alumnat fa servir a l’escola (llibres, fulls, llibretes, carpetes, llapis, bolígrafs, retoladors, gomes, colors, etc.) l’assumeix econòmicament l’AMPA, així com les despeses de les activitats que en horari escolar es realitzen fora de l’escola (la piscina, les sortides i les colònies).

És molt important doncs, que ens ajudeu perquè els vostres fills/es valorin com cal tot el que tenen. Eviteu que, pel seu compte, duguin a l’escola cap dels materials assumits econòmicament per l’AMPA.

Tercer i Quart

Material que cal que duguin a l’escola:

– Agenda escolar, en llengua catalana, a setmana vista.

– Flauta dolça de digitació alemanya per 4t. (A la reunió de pares i mares s’informarà sobre el tipus de flauta).

Material que cal que tinguin a casa:

– Paper blanc DIN A-4,

– Llapis, goma, maquineta, colors, retoladors…

– Tisores i pega,

– Regle,

– Diccionaris

Cinquè i Sisè

Material que cal que duguin a l’escola:

– Flauta dolça de digitació alemanya (serveis la que tenien el curs passat),

– Compàs amb bigotera (amb rodeta per fixar) i tisores,

– Estoig de més de 20 cm (per guardar-hi el material que els proporcionarà l’escola)

– Llapis de memòria (USB)

Material que cal que tinguin a casa:

– Paper blanc DIN A-4

– Estoig

– Tisores, pega

– Regle, escaire, cartabó i semicercle

– Diccionaris i altre material de consulta (en suport paper o digital i que ja s’especificarà a la reunió de classe)