Material

 

Tot el material que l’alumnat fa servir a l’escola (llibres, fulls, llibretes, carpetes, agendes, llapis, bolígrafs, retoladors, gomes, colors, etc.) l’assumeix econòmicament l’AMPA, així com les despeses de les activitats que en horari escolar es realitzen fora de l’escola (piscina, sortides i colònies). És molt important que els vostres fills/es valorin com cal tot el que tenen. Eviteu que duguin materials de casa a l’escola.

A partir de P4 no cal dur llençol, got, ni roba de recanvi.

Material que han de dur a l’escola Material que han de tenir a casa
Paper blanc DIN A-4
Flauta     dolça     de     digitació Llapis,  goma,  maquineta,  colors,
 

3r i 4t

alemanya per 4t. (A la reunió de pares i mares s’informarà sobre el tipus de flauta). retoladors… Tisores i pega

Regle

Diccionaris
Flauta     dolça     de     digitació Paper blanc DIN A-4
 

 

 

5è i 6è

alemanya. (Serveix la  que tenien el curs passat)

Compàs amb bigotera (amb rodeta per fixar) i tisores

Estoig de més de 20 cm (per guardar-hi el material que els proporcionarà l’escola)

Estoig

Tisores i pega

Regle,   escaire,   cartabó   i   semi- cercle

Diccionaris   i   altre   material   de

consulta. (En suport paper o digital i  que  ja s’especificarà  a la reunió

de classe)

Recordeu que hi ha unes mides de patinet acordades per poder aparcar a l’escola penjades al vestíbul, 75 cm de llarg x 12 cm d’ampla com a màxim.