Calendari i horaris

Les classes començaran el 12 de setembre de 2017 i acabaran el 22 de juny de 2018.Calendai Escolar 2017-2018

Durant aquest curs tindran consideració de període de vacances escolars:

✔   Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 ambdós inclosos.

✔   Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018 ambdós inclosos.

Tindran consideració de festiu:

✔   Per l’any 2017: 25 de setembre, 12 d’octubre, 1 novembre, 6 i 8 de desembre.

✔   Per   l’any  2018:  Els   que  determini la disposició   corresponent  del Departament d’Empresa i Ocupació.

✔   Dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar (d’acord amb la recomanació del C. E. Municipal): 7 de desembre de 2017, 12 de febrer i 30 d’abril del 2018.

 

HORARI ESCOLAR:                          Matins de 9 a 12.30 h i tardes de 15 a 16.30 h.

JORNADA CONTINUADA:              el 22 de desembre de 2017 (darrer dia del trimestre) i del 5 al 21 de juny de 2018.

Es demana, tant a l’hora de les entrades com de les sortides, màxima puntualitat pel bé dels nens i de les nenes i pel bon funcionament de les classes.

 

NORMATIVA D’ENTRADES I SORTIDES