Calendari i horaris

Les classes començaran el 12 de setembre de 2017 i acabaran el 22 de juny de 2018.

Durant aquest curs tindran consideració de període de vacances escolars:

✔   Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 ambdós inclosos.

✔   Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018 ambdós inclosos.

Tindran consideració de festiu:

✔   Per l’any 2017: 25 de setembre, 12 d’octubre, 1 novembre, 6 i 8 de desembre.

✔   Per   l’any   2018:  Els   que  determini   la   disposició   corresponent  del Departament d’Empresa i Ocupació.

✔   Dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar (d’acord amb la recomanació del C. E. Municipal): 7 de desembre de 2017, 12 de febrer i 30 d’abril del 2018.

HORARI ESCOLAR

Matins de 9 a 12.30 h i tardes de 15 a 16.30 h.

JORNADA CONTINUADA: el 22 de desembre de 2017 (darrer dia del trimestre) i del 5 al 21 de juny de 2018.

Es demana, tant a l’hora de les entrades com de les sortides, màxima puntualitat pel bé dels nens i de les nenes i pel bon funcionament de les classes.

NORMATIVA D’ENTRADES I SORTIDES

Entrada matí Sortida i entrada migdia Sortida tarda
Infantil Porta de l’edifici que dóna al pati de parvulari.  És important que acompanyeu els nens i nenes fins a la mateixa porta.  

 

 

 

 

Per les portes princi- pals que donen al passatge.

A les respectives aules, entrant per la porta que dóna al pati de parvulari. Accés pel carrer Joan Güell o pel pati gran de l’escola. No pel vestíbul.
Primària  

 

Portes principals que donen al passatge.

1r Porta principal amb el control d’un adult.
2n Porta del pati amb el control d’un adult.
CM

i CS

Directament al  carrer per la porta del passatge.