Informació curs 2019-2020

Aquí podeu descarregar:

Calendari 2019-2020

Dossier Inici Curs 2019-2020

Les classes començaran el 12 de setembre de 2019 i acabaran el 19 de juny de 2020.
Durant aquest curs tindran consideració de període de vacances escolars:
Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Tindran consideració de festiu:
Per l’any 2019:
24 de setembre, 1 novembre i 6 de desembre.
Per l’any 2020: 1 de maig, 1 de juny i els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació.
Dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar (d’acord amb la recomanació del C. E. Municipal):
– 4 de novembre de 2019,
– 24 de febrer de 2020 i 29 de maig de 2020.


NORMATIVA D’ENTRADES I SORTIDES;