Consell de classe i d’escola

Consell d'Escola

El Consell de classe és un temps setmanal que fixem a l’horari per tal d’opinar, fer propostes, valorar… sobre tot allò que passa a l’aula i així, de manera conjunta, trobar solucions i arribar a pactes i acords.

El Consell és una eina per aprendre a gestionar els conflictes, però també per agafar consciència de grup i adonar-se que aquest, és més que la suma de les persones que el composen. És també, el moment de repartir càrrecs i de passar comptes de la feina que s’ha fet. La mestra o mestre tutor ajuda a gestionar el temps, a reflexionar, a arribar a acords, a buscar estratègies perquè totes les criatures intervinguin, a desenvolupar el sentiment d’empatia… Aquest paper de la persona adulta, central en els cursos dels més petits, va passant a un segon pla a mesura que creixen.

El Consell d’escola es reuneix aproximadament cada tres setmanes. Hi participen una nena o un nen representant de cada curs, des de P5 a 6è i dos representants de l’equip de mestres. Els temes que s’hi tracten tenen a veure amb la vida de l’escola més enllà de la pròpia aula.

En aquesta reunió es parla dels temes que porten els i les representants de les classes o del claustre i del consell d’escola en surten propostes que s’han de tractar en els consells de classe. Així, el consell d’escola dinamitza els consell de classe, però també és dinamitzat per aquest.

Tant el consell de classe com el d’escola són eines per viure la democràcia i la participació i per adquirir responsabilitats i compromisos individual i col•lectivament.