La Revista

El Cau dels Barrufets és la revista de l’escola.

Les revistes, des dels seus inicis als anys 70 (amb ciclostil i grapades pel mateix alumnat), sempre han tingut un doble objectiu: per una banda promoure les ganes d’escriure de les nenes i nens, perquè, quina millor motivació per a l’escriptura que escriure i dibuixar coses de la seva experiència directa que s’han de publicar en una revista que llegiran a casa?

Però també han tingut l’objectiu d’acostar a les famílies el que es fa a dins l’escola; una funció comunicativa. Explicar, mostrar, difondre, a tota la comunitat educativa treballs o activitats que a vegades, perquè formen part de la vida quotidiana del centre, ni ens adonem que es realitzen.

En cada una de les revistes, per tant, es troba explicada la vida de l’escola amb tota la seva riquesa i complexitat.

La nostra revista té una publicació anual i la comissió que en té cura és la de Comunicació i Participació. Actualment, es busca la innovació a la nostra tradició. .

Ara podeu gaudir de la seva lectura també des del vostre ordinador!

 

 

juny 2020

maig 2019

juny 2018

juny 2017

gener 2017

juny 2016

febrer 2015:

juny 2014:

Juny 2013:

Desembre 2012:

Juny 2012:

 Juny 2011:

Decembre 2011:

Juny 2010:

Desembre 2010:

Juny 2009: